حسین عازم نائی

نمایش کامل بیوگرافی

برنامه نویس وب و موبایل و دانشجوی پرستاری!

  • تعداد دانشجویان
    3
  • دسته بندی دوره ها
    3
  • بازخورد از سمت دانشجویان
    1