کیا حامدی

نمایش کامل بیوگرافی

مدیر داخلی قبیله گیک ها و سوپر مدیر و مدیر برنامه نویسی انجمن تخصصی دکترپیسی همچنین مدرس برنامه نویسی و نویسنده مجله قبیله گیک ها

  • تعداد دانشجویان
    2
  • دسته بندی دوره ها
    5
  • بازخورد از سمت دانشجویان
    0